Discom B.V. logo
Taal selecteren
Home Markten Maritiem

Het Discom Maritiem Effect

Als ontwerper, bouwer of reder kent u het belang van betrouwbaarheid en veiligheid op zee. Het zijn precies de eigenschappen waar Discom om bekend staat

Allround in de gehele maritieme sector

Al drie decennia zijn we thuis in complete uitlaatgassensystemen voor de commerciële vaart (binnenvaart en zeevaart) en marineschepen. Van Discom mag u niet alleen een helder advies verwachten om het geluid en trillingen binnen de normen te houden, maar ook raad en daad om de emissie van uitlaatgassen te reguleren. Door die combinatie van expertise kunt u de complete zorg voor het uitlaatgassensysteem aan één specialist overlaten.

Een optimale integratie van inlaatgeluiddemper, uitlaatgeluiddemper, vonkenvangers en ophangelementen is gewaarborgd. Zowel droge als 'natte'  watergeïnjecteerde  uitlaatgassensystemen zijn voor ons bekend terrein. Bovendien staan we bekend als een leverancier met een scherp oog voor vernieuwende technieken die de prestaties of de efficiency verhogen. Eigen activiteiten op het gebied van research and development dragen bij aan systemen die aan elke vraag kunnen beantwoorden.

Download brochure    ‣

Solutions for noise, emission and heat

Maritiem
Warmte hergebruik
Warmte hergebruik - De hete uitlaatgassen van de motoren van een schip bevatten nog veel energie. Een deel van deze energie kan weer gebruikt worden. Discom biedt de mogelijkheid tot hergebruik hiervan, door plaatsing van een warmtewisselaar in het uitlaatsysteem. Deze energie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor verbetering van het rendement van uw gehele installatie of voor proces doeleinden.
Trillingvrije ophanging - Een goed ontworpen trillingvrije ophanging van een uitlaatsysteem levert een grote bijdrage aan het comfort in een schip. Een goede trillingvrije ophanging zorgt niet alleen voor een aangenamere gemoedstoestand, maar ook voor een langere levensduur van het systeem. De engineers van Discom vinden altijd een passende oplossing.
Trillingvrije ophanging
'Droge' uitlaatgassystemen
'Droge' uitlaatgassystemen - Ondanks de ruimteproblemen in machinekamers kan Discom een ‘droog’ uitlaatsysteem ontwerpen, dat aan de eisen voldoet. We ontwerpen en produceren ‘droge’ dempers in vele vormen. Met optimaal volumegebruik, goede akoestische resultaten en respect voor de maximaal toelaatbare tegendruk in het uitlaatsysteem. In de meeste gevallen voorzien van een geïntegreerde en gecertificeerde vonkenvanger.
Watergeïnjecteerde uitlaatsystemen - De belangrijkste voordelen van (zee)watergeïnjecteerde systemen zijn: gekoelde uitlaatgassen zodat geen thermische isolatie nodig is, compactere bouwmogelijkheden, verminderde rookgashinder en, voor marineschepen in het bijzonder, verminderde zichtbaarheid op infrarood apparatuur. Het ontwerp van (zee)watergeïnjecteerde uitlaatsystemen vereist veel kennis en ervaring van deze technologie en toe te passen materialen. Discom biedt u, gezien haar ruime ervaring, als geen ander betrouwbare oplossingen.
Watergeïnjecteerde uitlaatsystemen
Uitlaatgas nabehandeling
Uitlaatgas nabehandeling - Vanwege het groene imago van de maritieme sector is er steeds meer aandacht voor de uitlaatemissies; wegnemen van dieselgeur, verwijderen van roet of reduceren van NOx. Door toepassing van oxidatiekatalysatoren, roetfilters en SCR systemen weet Discom bij nieuwe en bestaande motoren aanzienlijke milieuvoordelen te realiseren. Hierbij is een custom made oplossing veelal noodzakelijk, waarbij rekening wordt gehouden met geluid, tegendruk en trillingen.

Terug