Discom B.V. logo
Taal selecteren
Home Markten Industrie

Het Discom Industrie Effect

In tal van industriële installaties en transportsystemen speelt Discom een belangrijke rol. Al meer dan 35 jaar leveren we oplossingen voor uitlaatgassensystemen in dit segment

Uiteenlopende industrieën, uiteenlopende oplossingen

In veel industrieën heeft u te maken met geluidoverlast. En in toenemende mate moet u ook antwoorden vinden op nieuwe wetgeving die de emissie van schadelijke stoffen regelt. Discom is uw partner. Een partner met een uniek specialisme: u kunt zowel voor vragen over geluidbeperking als over emissiereductie een beroep op onze brede kennis en meer dan dertig jaar ervaring doen. In een aantal industriële sectoren vindt u de systemen van Discom terug: compressoren, locomotieven, oil & gas, pompinstallaties en verschillende typen rollend materieel. In die veelheid van industrieën keert steeds als constante het 'Discom Effect' weer terug: het beste antwoord op úw vraag!

Download brochure    ‣

Solutions for noise, emission and heat

Industrie
Warmte hergebruik
Warmte hergebruik - De hete uitlaatgassen van motoren bevatten nog veel energie. Een deel van deze energie kan weer gebruikt worden. Discom biedt de mogelijkheid tot hergebruik hiervan, door plaatsing van een warmtewisselaar in het uitlaatsysteem. Deze energie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor verwarming, stoomproductie of andere processen.
Watergeïnjecteerde uitlaatsystemen - De belangrijkste voordelen van watergeïnjecteerde systemen zijn: het gemakkelijker kunnen kiezen van de positie van een afblaas, bezuiniging op isolatie, vermindering rookgashinder aan dek en verminderde zichtbaarheid op infrarood apparatuur. Het ontwerp van een dergelijk systeem kan complex zijn, omdat de combinatie van uitlaatgas en water in een uitlaatsysteem gevaarlijk is. Discom heeft hiermee veel ervaring en beheerst deze materie.
Watergeïnjecteerde uitlaatsystemen
'Droge' uitlaatgassystemen
'Droge' uitlaatgassystemen - Ondanks de ruimteproblemen in machinekamers kan Discom een ‘droog’ uitlaatsysteem ontwerpen, dat aan de eisen voldoet. We ontwerpen en produceren ‘droge’ dempers in vele vormen. Met optimaal volumegebruik, goede akoestische resultaten en respect voor de maximaal toelaatbare tegendruk in het uitlaatsysteem. In de meeste gevallen voorzien van een geïntegreerde en gecertificeerde vonkenvanger.
Geluidwerende omkastingen/beschermingen - In de offshore wordt weinig rekening gehouden met de relatief hoge geluidniveaus in pompruimtes, motorruimtes en ruimtes als het shakerhouse, doghouse, etc. Discom ontwerpt, produceert en installeert geluidwerende voorzieningen om de omgeving en medewerkers af te schermen voor deze geluidbronnen. Zodoende worden de leefomstandigheden aan boord van deze installaties sterk verbeterd.
Geluidwerende omkastingen/beschermingen
Uitlaatgas nabehandeling
Uitlaatgas nabehandeling - Om het milieu tot een minimum te belasten, is er steeds meer aandacht voor de uitlaatemissies; wegnemen van dieselgeur, verwijderen van roet of reduceren van NOx. Door toepassing van oxidatiekatalysatoren, roetfilters en SCR systemen weet Discom bij nieuwe en bestaande motoren aanzienlijke milieuvoordelen te realiseren. Hierbij is een custom made oplossing veelal noodzakelijk, waarbij rekening wordt gehouden met geluid, tegendruk en trillingen.

Terug