Discom B.V. logo
Taal selecteren
Home Markten Energie

Het Discom Energie Effect

In het complexe proces van energieopwekking speelt Discom een belangrijke rol. Geen geavanceerde technische installatie of wij hebben er een systeem voor in huis

Meer informatie?

Ilya Sundukov
Ilya Sundukov Accountmanager CIS Ilya Sundukov LinkedIn Linkedin Ilya.sundukov@discom.eu

Meer informatie?

Werner van Well
Werner van Well Accountmanager Werner van Well LinkedIn Linkedin Werner.vanwell@discom.eu

Specialisten in de energiemarkt

Installaties die de energievoorziening waarborgen, hebben aan uiteenlopende eisen te voldoen. Bij de traditionele eisen voor de geluidproductie heeft u in toenemende mate ook te maken met restricties aan de uitstoot van gassen. Discom is specialist in het gehele traject van uitlaatgassensystemen. En de energiemarkt is een van onze belangrijkste werkterreinen. Voor power plants, tijdelijke- en noodstroomvoorzieningen en installaties voor warmte/kracht-koppeling ontwikkelen we systemen op maat. Heeft u voor een power plant met een capaciteit van vele megawatts te voldoen aan een complex pakket van eisen en normen? Of bent u op zoek naar een efficiënte oplossing voor een mobiele generatorset? Discom adviseert en produceert op maat. Rekening houdend met specifieke omstandigheden en bijzondere normen. En van een enkelvoudige geluiddemper met maximale efficiency tot en met een compleet uitlaatgassensysteem, vanaf de motor tot en met de schoorsteen.

Download brochure    ‣

Solutions for noise, emission and heat

Energie
Warmte hergebruik
Warmte hergebruik - De hete uitlaatgassen van de motoren van een verbrandingsmotor bevatten nog veel energie. Een deel van deze energie kan weer gebruikt worden. Discom biedt de mogelijkheid tot hergebruik hiervan, door plaatsing van een warmtewisselaar in het uitlaatsysteem. Deze energie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de verwarmingsradiatoren.
Thermische isolatie - Er zijn drie hoofdredenen om uitlaatsystemen te isoleren van verbrandingsmotoren. Vermindering van warmte uitstraling, verhoging van de veiligheid door afscherming van hete delen en vermindering van warmteverlies voor nieuwe benutting. Discom levert voor deze situaties passende oplossingen en ondersteuning bij de juiste keuze; of het nu gaat om isolatiematrassen of met speciale beplating afgeschermde isolatie. Alle componenten worden compleet geïsoleerd aangeleverd.
Thermische isolatie
'Droge' uitlaatgassystemen
'Droge' uitlaatgassystemen - Ondanks de ruimteproblemen in een generatorset kan Discom een ‘droog’ uitlaatsysteem ontwerpen, dat aan de eisen voldoet. We ontwerpen en produceren ‘droge’ dempers in vele vormen. Met optimaal volumegebruik, goede akoestische resultaten en respect voor de maximaal toelaatbare tegendruk in het uitlaatsysteem. In de meeste gevallen voorzien van een geïntegreerde en gecertificeerde vonkenvanger.
CO2 bemesting - Discom levert inmiddels ook complete uitlaatgassystemen voor warmtekrachtcentrales en speciale systemen voor de glastuinbouw. Met geavanceerde rook, gaskoel en reinigingsinstallaties worden de uitlaatgassystemen van de gasmotor zodanig bewerkt, dat ze voor groeibevordering van het gewas in de kas worden hergebruikt. Een speciale controle eenheid bewaakt de samenstelling van het uitlaatgas waardoor een betrouwbare en zuivere bemesting is verzekerd.
CO2 bemesting
Uitlaatgas nabehandeling
Uitlaatgas nabehandeling - In onze steeds drukker wordende samenleving is er steeds meer aandacht voor de uitlaatemissies; wegnemen van dieselgeur, verwijderen van roet of reduceren van NOx. Door toepassing van oxidatiekatalysatoren, roetfilters en SCR systemen weet Discom bij nieuwe en bestaande motoren aanzienlijke milieuvoordelen te realiseren. Hierbij is een custom made oplossing veelal noodzakelijk, waarbij rekening wordt gehouden met geluid, tegendruk en trillingen.

Terug