Discom B.V. logo
Taal selecteren

Emissie tot een minimum beperken

Overheden stellen steeds meer eisen aan de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Voor uitlaatgassensystemen is daardoor het accent van uitsluitend geluidreductie verschoven naar de combinatie van geluid en emissie. Twee verschillende specialismen, één specialist: Discom. Ook als u te maken heeft met emissiebeperking, zijn we uw partner. In het gehele spectrum van de maritieme, de industriële en de energiemarkt kennen we de eisen. En per project ontwikkelen we een systeem op maat, met een actuele kennis van de mogelijkheden van roetfilters, selectieve catalytische reductie (SCR) en andere technieken. Met de expertise van Discom in emissetechnologie kunt u aan elke eis voldoen ? tot en met zero emission aan toe. Bovendien maakt de integratie met geluidbeperkende technieken en systemen voor warmtehergebruik een efficiënte combinatie van technieken mogelijk, rekening houdend met aspecten als bijvoorbeeld tegendruk.