Discom B.V. logo
Taal selecteren

Een bedrijf dat zijn verantwoordelijkheid neemt

Het werkterrein van Discom heeft nauwe raakvlakken met het milieu. Zeker met emissiebeperkende technieken dragen we bij aan een wereld die stil staat bij volgende generaties. Het hergebruiken van warmte is een van onze specialismen om bij te dragen aan een zuiniger gebruik van natuurlijke bronnen. En we realiseren het ons niet elke dag, maar ook geluidsoverlast en trillingen zijn een vorm van 'milieu-overlast' - die we met vernieuwende technieken graag reduceren. Als bedrijf dat het gewend is zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, laten we het daar niet bij. Een voorbeeld: de productie van systemen is gespreid over meerdere locaties in Europa, strategisch gelegen met het oog op belangrijke afzetmarkten om transportkosten te minimaliseren en de uitstoot van CO2 te beperken. Al in de ontwerp- en ontwikkelfase ligt het accent op technieken die energie besparen in de productie of materiaal besparen in de uitvoering.